Spichlerz - strona 4

Polska doby Jagiellonów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1554

siła, chciała ograniczyć króla, możnowładców i chłopów) mieszczaństwo chłopi RP staje się spichlerzem...

Opracowanie W roztokach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1120

do wspólnego spichlerza i podzielony będzie na zasadzie: Każdemu według potrzeb. Zarząd wspólnoty spoczywać...

Cystersi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Tomaszewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

. W tej części stał także najczęściej spichlerz oraz drewniane domy mieszkalne czeladzi, chlew, stodoła, stajnia...

Procesy pomocnicze, magazynowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Adam Duda
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2737

towarów sypkich (np. zbóż, cementu itp.), spichlerze komorowe i podłogowe do magazynowania zboża...

Afryka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2037

  Pierwsi Egipcjanie stworzyli podstawy kolektywizmu, świadczą o tym spichlerze pozostałe po nadwyżce...

PRZYGOTOWANIE ESEJU - KULTURY

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Elżbieta Orłowska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

były najważniejszymi spichlerzami i akumulatorami duchowych osiągnięć ludzkości. Traktowano je jako fizjonomiczne...