Spencer - strona 8

Transformator - opis i budowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1729

. Zjawisko to odkrył przypadkowo amerykański inżynier Percy Spencer podczas badań nad wytwarzaniem fal...

Pozytywizm i początki socjologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Spencer Quetelet Durkheim chociaż ich pozytywizm nie jest dziś kwestionowany.  Pozytywizm to zarówno...

Literatura pozytywizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2947

i naturalistyczna interpretacja historii i kultury. Spencer i myśl socjologiczno-ekonomiczna pozytywizmu. Mill...

Wprowadzenie do socjologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Bielecka-Prus
 • Wprowadzenie do socjologii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. Behawioralna – okary i nagrody ; zwierzęta; kary powinny być regularne a Herbert Spencer – struktura...

Socjologia - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

jak Spencer- są pewne prawa odkrywania jest to konieczne aby ulepszać życie społeczne DZIEŁO: „O podziale...

Witalizm Bergsona

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1897

poza metodologiczny naturalizm). Bergson w młodości był zwolennikiem Spencera i mechanistycznego rozumienia świata...

Bolesław Prus - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2009

, Jamesa Milla, Johna Spencera i Hippolyte'a Taine'a polscy pozytywiści przyjęli elementy ewolucjonizmu...

Doktryny polityczno-prawne - Walka klas

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Lech Dubel
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2352

Mill. Herbert Spencer był przedstawicielem organicyzmu oraz ewolucjonizmu w naukach społecznych...