Spójnik - strona 9

Styl wypowiedzi w mediach-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr R. Siekiera
 • Styl wypowiedzi w mediach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

, w których zdania podrzędne zaczynają się tym samym spójnikiem np. „a” w Lokomotywie Tuwima. Parechesis zestawione...

Logika Praca domowa nr 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267

nierównościowa; definiendum („definiowane”), definiens („definiujące”), spójnik definicyjny (spójka definicyjna...

Wykładnia językowa i semiotyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

interpretacji spójników (funktorów logicznych) - np. ustawa o kombatantach -„pozbawieni świadczeń...

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

- przedmiotowe (takie, a nie inne cechy) przez postulaty - semantyczne (oznacza to i to) Używanie spójników...

Historia futuryzmu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

nieznaną i rewelacyjną treść". W nowym języku odrzucali przyimki, spójniki, a głównie znaki interpunkcyjne...

Socjolingwistyczna teoria Bernstaina

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Marek Gorzko
 • Socjologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3003

określeń - przymiotników i przysłówków, różnorodność spójników, częste użycie skomplikowanych gramatycznie...

Homer - Poetyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

obejmuje następujące części: głoskę, sylabę, spójnik, przyimek, imię czasownik, odmiany fleksyjne, zdanie...

Quine - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

terminów. Paragraf 13- PRZEKŁAD SPÓJNIKÓW LOGICZNYCH Dziedzina, która bezpośrednio poddaje się radykalnemu...