Spółgłoska - strona 12

Rozwój pisma - oprsacowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Bajka
 • Historia prasy, radia i TV
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1855

spółgłosek, a samogłoski dodawano w trakcie głośnej lektury. Pismo sylabiczne, sylabariusz, to taki zespół...

Oświata na terenach zaboru pruskiego i rosyjskiego po 1830 roku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1239

ZAJĘCIA VII - OŚWIATA NA TERENACH ZABORU PRUSKIEGO I ROSYJSKIEGO PO 1830 ROKU -TEKSTY ŹRÓDŁOWE WOŁOSZYN: STANISŁAW STASZIC O EDUKACJI PUBLICZNEJ Zamieszczony fragment Instytucji, czyli ustanowy edukacji publicznej. Pochodzą z ostatniego rozdziału zamykającego Ród ludzki . W końcowych rozdziałach te...

Uniwersalia językowe-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3521

deiktycznych (wskazujących), w zakresie systemu dźwiękowego - występowanie samogłosek i spółgłosek...

Wykład - Geneza i rozwój alfabetu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

, wyrażających tylko spółgłoski, i pisany był od prawej do lewej. Nazwy liter były zapewne takie same...

Język komputerowców - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Burska-Ratajczyk
 • Socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

omawianej nazwy zgodne z rodzimą fleksją. Wyraz windows jest zakończony spółgłoską twardą, co dla języka...

Deklinacja zaimków-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1694

. Przyczyny: bliskość fonetyczna obydwu końcówek. Przed spółgłoską m samogłoska e upodobniała się do [i/y...

Angielski - czasy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1407

, she, it) następują dodatkowe zmiany w pisowni: Gdy czasownik jest zakończony na spółgłoskę i y...