Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - strona 4

Prawa i obowiązki majątkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

z członkostwa w spółdzielni - prawa majątkowe do wkładu, należy także odróżnić spółdzielcze własnościowe prawo...

Prawo obrotu nieruchomościami

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1638

®ograniczone prawa rzeczowe(spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka, użytkowanie...

Encyklopedia prawa, wykład V

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W księgach wieczystych znajdują...

Prawo do nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2989

, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, zastaw (nie dotyczy nieruchomości) Obligacyjne formy...

Prawo wyklad nr 5 - prawo rzeczowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W księgach wieczystych znajdują...

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6545

użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, odrębne lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu...