Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - strona 4

Prawa i obowiązki majątkowe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

z członkostwa w spółdzielni - prawa majątkowe do wkładu, należy także odróżnić spółdzielcze własnościowe prawo...

Prawo obrotu nieruchomościami

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1631

®ograniczone prawa rzeczowe(spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka, użytkowanie...

Encyklopedia prawa, wykład V

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Piotr Kostański
  • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W księgach wieczystych znajdują...

Prawo do nieruchomości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Agnieszka Małkowska
  • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2961

, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, zastaw (nie dotyczy nieruchomości) Obligacyjne formy...

Prawo wyklad nr 5 - prawo rzeczowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

lokalowe oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W księgach wieczystych znajdują...

Aktywa i pasywa w bilansie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
  • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6461

użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, odrębne lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu...