Solidus - strona 2

Wykład 6 wykresy równowagi fazowej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński
  • Materiałowznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1806

(+-) Otrzymywanie wykresu na podstawie krzywych chłodzenia L likwidus solidus α (www.ce.berkeley.edu/~paulmont/CE60...

Metale i stopy metali - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

solidus - punkty AHJECF (AHJE'C'F'). W układzie występują następujące fazy i składniki mikrostruktury...

Miedź i jej stopy - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

temperatur miêdzy liniami likwidus i solidus w uk³adach Cu-Sb i Cu-As powoduj¹ segregacjê dendrytyczn...