Solidarność mechaniczna i organiczna - strona 12

Wykład - Definicja pamięci

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

). Rozróżnia się pamięć mechaniczną (niezależną od rozumienia zapamiętywanego materiału) oraz pamięć logiczną...

Kolokwium - Ekosystem

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krzysztof Loska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3577

organicznej Wyładowania atmosferyczne Ocena stanu czystości powietrza atmosferycznego opiera się na 5...

Sorpcje - podział

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

związków mineralnych poprzez wbudowywanie ich w materię organiczną Szczególnie sorbowane...

Typologia grup społecznych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1904

typów idealnych): wola organiczna - spontaniczna, irracjonalna, kierująca się motywami emocjonalnymi...

Klasyfikacje odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2051

, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej; 8. odpady z produkcji, przygotowania...