Socjalizm- opracowanie - Metoda naukowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizm- opracowanie - Metoda naukowa - strona 1

Fragment notatki:

SOCJALIZM Rozróżnienie na socjalizm naukowy i utopijny narzucony przez Marksa i Engelsa
Dwoisty charakter socjalizmu: połączenie naukowej analizy i egzaltowanego profetyzmu
Krytyka rewolucji francuskiej która okazała się dziełem niedokończonym ---- krytyka indywidualizmu: człowiek jest integralnie związany z innymi poprzez więź braterską ---- instytucje społeczeństwa liberalnego takie jak własność prywatna są tylko przyczynami wyobcowania, podsycają ludzki egoizm
Przebudowa społeczna ma się odbyć wedle ściśle określonego planu - nie można pozostawić spraw samym sobie
Mają inną niż francuscy rewolucjoniści koncepcję emancypacji --- zaprowadzenie równości należy rozpocząć od stosunków własnościowych
Jednak taj jak ludzie Oświecenia wierzyli w poprawę ludzkiej kondycji poprzez podniesienie rangi wiedzy; z drugiej strony nosili wiele cech romantycznych takiej jak wiara w braterstwo czy wiara w wielką moc emocji
Claude Henri de Saint - Kimon (1760 - 1825): „Wprowadzenie do prac naukowych XIX wieku”; „Katechizm industrialistów”; „Nowe chrześcijaństwo”
- wierzy w powołanie rozumu --- rozwój wiedzy musi wpłynąć na zmianę społeczeństwa --- tak jak Condorcet uważa że szczęście, wiedza i cnota są ze sobą nierozerwalnie połączone - kierując się stosunkiem do wiedzy jak i jej rolą jako kryterium periodyzacji: epoka teologiczna, metafizyczna, pozytywna (w tej wiedza odgrywa kluczową rolę --- zadanie jakie stoi przed twórcami epoki to ujęcie wiedzy w organiczny system)
- dzieli w sposób ogólny epoki historyczne na organiczne (gdy „wszystkie składniki ludzkiej działalności są klasyfikowane, przewidziane i uporządkowane w jakiejś teorii ogólnej, a cel działania społecznego jasno określony”) oraz krytyczne (gdy „wszelka wspólnota myśli, wszelkie działania zbiorowe, wszelka koordynacja ustaje, a społeczeństwo jest już tylko nagromadzeniem odosobnionych i zwalczających się jednostek”)
- zmiana epoki jest nieunikniona; historycznie konieczna (z tej perspektywy odrzuca pojęcie natury jako pozaziemskiego porządku normatywnego) --- wraz z nadejściem epoki organicznej a konkretnie „industrii” zmieni się cel i charakter ludzkiej działalności
- nowa epoka urzeczywistnia równość i wolność - wszyscy poprzez swą pracę uczestniczą w pomnażaniu dobrobytu i proporcjonalnie do tego w konsumpcji owoców dobrobytu.
- na czele społeczeństwa klasa industrialna - to co najlepsze dla industrii jest zarazem najlepsze dla społeczeństwa
- władza pełni jedynie funkcję administracyjną nadzorując procesy produkcji - nowy typ wiedzy przysługuje się kształtowaniu moralności która posiada „największą władzę”


(…)


- władza pełni jedynie funkcję administracyjną nadzorując procesy produkcji - nowy typ wiedzy przysługuje się kształtowaniu moralności która posiada „największą władzę”
- Bazard i Enfantin - uczniowie Simona: podkreślają znaczenie uczuć - metoda naukowa wyznacza jedynie środki natomiast „silne afekty” określają cele; twierdzili iż ludzkość zmierza ku „zrzeszeniu powszechnemu”; krytyka liberalizmu: interes…
… dlatego ludzie byli tak nieszczęśliwi
- dąży do organizacji harmonijnego społeczeństwa
- „Potoki filozoficznego oświecenia to tylko potoki mroku”
- „Zło ma swój korzeń w rodzinie” - zniesienie rodziny jak i własności prywatnej jest jedynym sposobem osiągnięcia szczęścia
- nową, idealną formą zrzeszenia ludzi będzie łączący 1620 jednostek falanster

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz