Odpady komunalne - skład i problemy.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady komunalne - skład i problemy. - strona 1 Odpady komunalne - skład i problemy. - strona 2

Fragment notatki:

Odpady komunalne: odpady wytworzone w wyniku działalności usługowej / administracyjnej (infrastruktura miejska), odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych, odpady podobne do tych z gospodarstw domowych (np. odpady przemysłowe). Odpady komunalne w Polsce zawierają: a) 40 - 60% substancji organicznych (które można spalać lub przerabiać termicznie): papier 2 - 70% organika kuchenna 2 - 45% tworzywa sztuczne 0,2 - 8% inne organiczne 3 - 13%; b) 50 - 60% części mineralnych (które to bardzo często zawierają pierwiastki niebezpieczne: cynk, kobalt, nikiel, miedź oraz ołów): popiół 0 - 75% szkło 1,5 - 20% metale 1 - 8% pozostałe nieorganiczne 3 - 20%. Na tej podstawie stwierdzono różną wartość opałową odpadów w Polsce (trójkąt Tannera), która to wynosi: 2107 - 3738 kJ/kg (0,2 - 0,37 MJ/kg). * W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ulegającymi biodegradacji, identyfikuje się następujące problemy: 1. niewystarczająca liczba instalacji, w tym do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, 2. zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, 3. brak prawnie określonych wymagań dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które pozwalałoby na uznanie przetworzonych odpadów za niestwarzające zagrożenia dla środowiska w przypadku ich składowania, 4. brak systemów zbierania przeterminowanych leków z gospodarstw domowych. Ze względu na silne zróżnicowanie materiałowe odpadów komunalnych (ich przemieszanie), podstawowym problemem jest sposób ich unieszkodliwiania. Musi być poprzedzone licznymi badaniami, co znacząco wpływa na zwiększenie kosztów. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz