Sola scriptura

Marcin Luter - biografia i tezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

, gdyż jedynym i nieomylnym źródłem wiary jest Pismo Święte. Jego zasada sola Scriptura została...

Ewangelizacja jako funkcja katechezy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

rolę Tradycji, dogmatów (sola scriptura - hasło przeciwne elementowi biblijnemu), elementu...

Katolicyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

o co chodziło SOLA GRATIA ; SOLUS Christus ; sola scriptura ; sola fide; Luter zostawił tylko 2 sakramenty...

Protestantyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

. sola scriptura `tylko Pismo'), kwestionując uznaną przez Kościół rzymskokatol. komplementarność...

Prawosławie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715

[vide sola scriptura]. Akcent jest położony nie na przebaczeniu i pojednaniu, ale na przemianie bytu...

O. Adam Wojtczak OMI - Mariologia i pneumatologia

 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 • o. Adam Wojtczak
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Przedmiot: Teologia dogmatyczna: mariologia i pneumatologia Wykładowca: o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak OMI Miejsce i czas: WSD Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (Poznań), rok akademicki 2015/2016, semestr zimowy Notatki przygotowane zostały przez dwóch kleryków ww. seminar...

Katechetyka fundamentalna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1806

W okresie potrydenckim chętniej akcentowano rolę Tradycji, dogmatów (sola scriptura - hasło przeciwne...

Historia Kościoła - opracowanie - Lutr

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Babiński
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

także soborów powszechnych, gdyż jedynym i nieomylnym źródłem wiary jest Pismo Święte. Jego zasada sola...