Socjalizacja pierwotna a dalszy rozwój jednostki - strona 26

Organizacja socjologii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2653

się sprowadzić do sumy jednostek, gdyż społeczeństwo ma inne cechy niż tworzące go jednostki...

Socjologia - Lipski Aleksander

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 1897
Wyświetleń: 3199

nazywanego jednostką w człowieka społecznego, czyli osobę. Proces socjalizacji to przejście od człowieka...

Ekonomia Klasyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1932

. Smith ujmował społeczeństwo jako sumę jednostek gospodarujących, a interes społeczny jako sumę interesów...

Doktryny polityczno-prawne - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 4158

w pierwszej kolejności stawia dobro paostwa, a dopiero w dalszej dobro jednostki. Etatyzm w przypadku...

System w ujęciu socjologicznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

reprodukcji i jednostki funkcjonalnej Właściwie nie ma teorii ani modeli Modele podstawowe według zasady...

Socjologia - mini skrypt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2541

, instytucji i ośrodków kontroli społecznej, skupiający jednostki podgrupy i inne elementy składowe...

Świadomość społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

któremu kultury polityczne utrzymują się i ewoluują. W procesie socjalizacji politycznej jednostki...

Podstawy pedagogiki - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Barbara Majkut-Czarnota
 • Pedagogika
Pobrań: 616
Wyświetleń: 5796

skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w jej sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej...

Materializm kulturowy Harrisa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1771

bezpieczeństwa i porządku, czy praca ijej materialne produkty są we władaniu jednostek czy grup, rozwój mowy...