Socjalizacja pierwotna a dalszy rozwój jednostki - strona 25

Psychologia polityki - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jolanta Miluska
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3899

człowieka (z socjalizacji) przekonania o roli jednostki, jakie relacje z innymi schematy poznawcze normy...

Koncpecje i modele turystyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4480

– czyli „stawanie się” jednostki turystą, odbywa się w życiu codziennym. W fazie tej pojawia się u jednostki...

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 665

antropogenezy, ale też od początku życia każdej jednostki. Te dwie płaszczyzny się uzupełniają chociaż mówią...

Socjologia - kultura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

na oznaczenie doskonalenia się jednostki, kwalifikacji, umiejętności, które jednostka nabywa w wewnętrznym życiu...

Tezy egzaminacyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Katolicka Nauka Społeczna
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1694

materialnym, ani kulturowym. Niemożliwy jest też rozwój religijny jednostki z pominięciem drugiego człowieka...

Pojęcia wychowania

 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie
 • mgr Agnieszka Dembicka-Niemiec
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2100

społecznych , które charakteryzują się działaniami: AKOMODACJA-przystosowanie jednostek lub grupy do warunków...

System socjologiczny Spencera

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 259
Wyświetleń: 924

określonych funkcji, nie zaś trwanie tych jednostek, które w poszczególnych jego fazach te funkcje wypełniają...

Proces indywidualizacji potrzeb

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

grupowego czy wychowania humanistycznego mogą ułatwić harmonijny rozwój jednostki. Człowiek, który chce żyć...