Sobory laterańskie - strona 2

Sakramentologia - wykład 4: chrzest

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

1.      Szafarz chrztu: Sobór Laterański IV (1215) mówił, że każdy może być szafarzem...

Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

tylko przed sądami kościelnymi. Panowanie Henryka Kietlicza przypadło na czas soboru laterańskiego IV. Walczył...

Podstawowe pojęcia genealogii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

w stosowaniu dlatego w roku 1215 sobór laterański IV ograniczył ów zakaz do IV stopnia. W 1917 roku prawo...

ZGB - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1617

jest zgoda rodziców ostateczna postać uformuje się na Soborze Laterańskim IV - 1215; procedury wyglądają...

Prawo karne od czasów nowożytnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

stosowano raczej kościelne pokuty i post -od III Soboru Laterańskiego w XII w. Kościół postanowił karać...

Zło osobowe- szatan-upadły anioł

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Wawrzeszak
 • Teologia duchowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1561

Kościoła Sobór Laterański IV (1215) stwierdza: Diabeł bowiem i inne złe duchy zostały stworzone przez Boga...

Człowiek jako jedność duszy i ciała

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Wawrzeszak
 • Teologia duchowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1414

że w człowieku są dwie dusze, Sobór Laterański V (1513) podkreślił że dusza jest nieśmiertelna, w odróżnieniu...

Stworzenie w ujęciu systematycznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. Wawrzeszak
 • Teologia duchowości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Trójjedynego Przyczyną sprawczą stworzenia są w równorzędnym stopniu Ojciec, Syn i Duch Święty (Sobór...