Sakramentologia - wykład 5: teologiczne znaczenie bierzmowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sakramentologia - wykład 5: teologiczne znaczenie bierzmowania - strona 1 Sakramentologia - wykład 5: teologiczne znaczenie bierzmowania - strona 2

Fragment notatki:

Teologiczne  znaczenie Bierzmowania a) Bierzmowanie jako sakrament pełni  Ducha Świętego (w kategorii jakości)- wynika to z głębokiego zjednoczenia z Duchem Św.- posłanie. Duch św. Umacnia w pełnieniu misji, dotyczy dojrzałości wewnętrznej
Chrzest- D. Św. dla mnie
Bierzmowanie- D. Św. dla mnie abym ja był dla innych.
b) charakter eklezjalny Bierzmowania -zjednoczenie z Kościołem poprzez charakter sakramentalny, świadomie stajemy się Kościołem
- apostolstwo laikatu (każdy ma swoje zadanie w Kościele)
- więź z Kościołem powszechnym poprzez biskupa
- pełne włączenie we wspólnotę lokalną
c )bierzmowanie Kościoła - analogia do Chrystusa, w momencie Chrztu w Jordanie zostaje zesłany Duch św. Jest to więc jednocześnie Bierzmowanie. Od tego momentu Dśw. Działa w każdej chwili życia Jezusa. Każde Bierzmowanie jest umocnieniem Kościoła. Bierzmowanie jest darem nie tylko w wymiarze indywidualnym. d )uzdolnienia i zobowiązania -do pełni kultu religijnego
-do apostolstwa (bierzmowany ma być świadkiem Chrystusa)
-do akcji katolickich e)powołanie do doskonałości chrześcijańskiej -dary Ducha: mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności i bojaźni bożej.
Dar mądrości udoskonala miłość
Rozumu-wiarę
Umiejętności- nadzieję
Rady- cnotę roztropności
Pobożności-sprawiedliwość
Męstwa- cnotę męstwa
Bojaźni bożej- wstrzemięźliwości Jest to duchowość Bierzmowania prowadząca do doskonałości chrześcijańskiej f)Bierzmowanie jako sakrament eschatyczny: - Bierzmowanie jest zadatkiem na oczekiwane dziedzictwo życia wiecznego, jest upewnieniem w nadziei chrześcijańskiej na osiągnięcie zbawienia. Bierzmowanie jest gwarantem życia wiecznego. Nadzieja daje pewność zbawienia, może jednak zostać utracona (grzechy przeciwko nadziei: -rozpacz, - zbytnia ufność)
g) uwagi praktyczne: szafarz:(biskup) *zwyczajny *oryginalny
wiek bierzmowanego: sakrament ten dotyczy osób dorosłych (według pedagogów). Bierzmowanie niemowląt ma miejsce  w kościele wschodnim. W kościele zachodnim niemowlęta bierzmowano do XIIIw. Sobór laterański IV orzekł, że należy bierzmować w wieku, w którym używa się rozumu
h) refleksja ekumeniczna - bierzmowanie zostaje odrzucone w kościołach reformowanych, wg reformatorów jest czczą ceremonią, stanowi dewaloryzację Chrztu
- Bierzmowanie wprowadza konfirmację w formie katechezy ( konfirmacja­ jest uroczystym stwierdzeniem, że ktoś nadaje się do przystąpienia do sakramentu Eucharystii)
  Pokuta (pojednanie) Terminologia Wiąże się z nawróceniem, czyli biblijne

(…)

… wszystkich wyznawców Boga
- miała charakter kultyczno-rytualny (posypywanie głowy, zabijanie zwierząt) - grzesznik ma się poczuć osobiście dotknięty
- o pokucie decydują uczynki miłości wobec bliźniego (Iz58,7 - dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziać i nie odwrócić się od współziomków)
- nawrócenie jest aktem miłosierdzia Boga  -Oz 2,16, jest zawarciem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz