Sakramentologia

note /search

Sakramentologia - wykład 3: chrzest

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1148

Sakramenty   Chrzest   Jest to najważniejszy sakrament, bez niego nie ma mocy w życiu chrześcijańskim i w innych sakramentach. Chrzest jest udzielany w okresie niemowlęctwa, by jak najwcześniej uwolnić od grzechu pierworodnego. Wyjątko...

Sakramentologia - wykład 4: chrzest

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1197

1.       Szafarz chrztu: Sobór Laterański IV (1215) mówił, że każdy może być szafarzem, ale w odpowiedni sposób - tak jak nakazuje Kościół (wynikało to z uwolnienia dziecka od grzechu pierworodnego, żeby mogło być zbawione) nawet herety...

Sakramentologia - wykład 5: teologiczne znaczenie bierzmowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1036

Teologiczne  znaczenie Bierzmowania a) Bierzmowanie jako sakrament pełni  Ducha Świętego (w kategorii jakości)- wynika to z głębokiego zjednoczenia z Duchem Św.- posłanie. Duch św. Umacnia w pełnieniu misji, dotyczy dojrzałości wewnętrznej C...

Sakramentologia - wykład 6: sakrament pokuty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2191

Wykład VI - 28 XI 2005   Rozwój sakramentu pokuty w tradycji Kościoła - wskazania nowotestamentalne: Zewnętrzne akty są drugorzędne. Sprawdzeniem autentycznym tego nawrócenia jest czynienie dobra. N.T żądanie nawrócenia- Jan Chrzciciel mówi, że nawrócenie jest wtedy prawdziwe, gdy są owoce nawróce...

Sakramentologia - wykład 7: sakrament namaszczenia chorych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344

Wykład VII - 12 XII 2005 Sakrament namaszczenia chorych Przeszedł ewolucję, zmiana nazwy z Ostatnie Namaszczenie. Po S.V.II Sakrament chorych to sakrament dla żywych i dla umierających. Daje też siłę w cierpieniu- doświadczamy mocy zbawczej cierpienia. Nieprzytomnym sakrament daje moc odpuszczenie ...

Sakramentologia - wykład 8: sakrament święceń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043

Sakrament świeceń - kapłaństwo w centrum. ST -kapłan składał ofiarę- ślad, zapowiedź jedynego kapłana w NT. -razem z przyjęciem Chrystusa odwraca się sytuacja kapłaństwa w ST i jedynym kapłanem jest J.C.- pośrednik miedzy Bogiem a ludźmi. Kapła...

Sakramentologia - wykład 9: stopnie święceń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

Stopnie święceń Przed 1947 (konstytucja apostolska Piusa XII „Sacramentum ordinis”) roku było 7 stopni święceń.3  wyższe i 4 niższe. Niższe: -          ostariat - człowiek, który nosił klucze od

Sakramentologia - wykład 10: znak sakramentalny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

Znak sakramentalny W P. Św. i Tradycji- widzialne kapłaństwo Chrystusa- jedyny kapłan NT (Pastores dabo vobis). Widzialnym znakiem wyświęcenia jest strój duchownych, wskazuje na kapłaństwo. Początek ustanowienia miał miejsce w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy. Nie ma kapłana bez Eucharystii i...

Sakramentologia - wykład 12: Eucharystia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

EUCHARYSTIA: 3 ELEMENTY : 1) obecność, 2)ofiara, 3) uczta Obecność jest w 4 wymiarach: - obecność Ch w liturgii zgromadzenia- obecność zebranych na Mszy św.- w nich jest już Ch. -obecny w os. Celebranta -obecny w słowie czytanym- Ew - obecny w sp. rzeczywisty pod postaciami chleba i wina konce...

Sakramentologia - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sakramentologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1169

    SAKRAMENTOLOGIA   Wykład I - 3 X 2005   Podręcznik: „Sakramenty Kościoła” - Benedetto Testa, Amateca, Podręczniki teologii katolickiej.   Plan wykładów: 1.       Rozwój sakramentów 2.       Ogólnie o sakramentach 3.       Poszczególnie o każdym z sakramentów   Uwagi wstępne: Sakramentologia ...