Sakramentologia - wykład 3: chrzest

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sakramentologia - wykład 3: chrzest - strona 1 Sakramentologia - wykład 3: chrzest - strona 2 Sakramentologia - wykład 3: chrzest - strona 3

Fragment notatki:

Sakramenty   Chrzest  
Jest to najważniejszy sakrament, bez niego nie ma mocy w życiu chrześcijańskim i w innych sakramentach. Chrzest jest udzielany w okresie niemowlęctwa, by jak najwcześniej uwolnić od grzechu pierworodnego. Wyjątkowo udziela się go dorosłym.
W praktyce Kościoła prawosławnego i na początku wieków Kościoła, udzielano Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii jednocześnie, jako sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (wtajemniczenia).
W przypadku Kościoła katolickiego, gdy chrzest udzielamy osobie dorosłej, to łącznie z Bierzmowaniem i Eucharystią. 1.Terminologia chrztu: gr. Baptizo, baptizmo - obmycie, z brudu moralnego i ze zmazy grzechu                                    pierworodnego, nawiązanie do normalnej, naturalnej czynności, ale ma charakter religijny. W takim rozumieniu chrzcił Jan Chrzciciel - chrzest janowy był wezwaniem do nawrócenia
Na początku zanurzano całe dzieci w wodzie ok.3 razy, by ukazać 3dni męki Chrystusa. Obecnie ta forma jest zachowana u Baptystów. W Kościele katolickim w praktyce chrzest ogranicza się, do pokropienia dziecka wodą. Ze słowem „obmycie” wiąże się słowo „nawrócenie” - metanoja, przemiana u dorosłych. Ze chrztem łączy się tylko wiara. Chrzest daje nam dar wiary, nadziei, miłości i łaski uświęcającej. Jest Bożym działaniem zbawczym w stosunku do człowieka. Duch św. Jest nieodzowny w momencie Chrztu - tutaj jest różnica w stosunku do chrztu janowego, który był tylko przygotowaniem na przyjście Chrystusa. Duch św. Sprawia w człowieku takie skutki jak sakrament (scena z Korneliuszem - wylanie Ducha św. nastąpiło prze udzieleniem Chrztu) Elementy sakramentu chrztu w terminologii: -          obmycie,
-          nawrócenie,
-          wiara. 2.Chrzest jako Boże działanie zbawcze: A. nowe życie z Ducha Św. w sakramencie chrztu, ma swoje zapowiedzi już w ST  Ez 36, 25 - „ ...pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków”. W NT J 3, 1-12 - To, co się w chrzcie dokonuje, to powtórne narodzenie dzięki Darowi Ducha Św.
-          rozmowa z Samarytanką (woda żywa)
-          symbolika światła (oświecenie).
Narodziny ex Deo  -  z Boga B. chrzest w Duchu Św. Mt 3,11 - „ Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia: lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Św. i ogniem”. Jest to chrzest Janowy. Być Dzieckiem Bożym to być prowadzonym przez Ducha Św. Pojęcie ojcostwa Bożego pochodzi dopiero od Chrystusa. Chrystus dokonuje w nim radykalnej zmiany. On sam jest Synem Bożym, może więc mówić do Boga „Abba”. Przekazuje nam modlitwę Pańską, stąd i my stajemy się dziećmi Bożymi w Duchu św.

(…)

… narzędziową (stąd „ja ciebie chrzczę…”)
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa chrztu udzielano tylko w imię Jezusa, był to Chrzest wiary ze względu na wspólne działanie Trójcy św.
3.      Skutki chrztu
-          Uczestnictwo w ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (aspekt pozytywny - dogmat z powszechnego nauczania).
-          Przynależność do Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa (aspekt pozytywny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz