Sobór nicejski I - strona 3

note /search

Filozofia wykłady dr Leźnicki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 6965

”) * adaptacja- Orygenes i neoplatonizm Rola I Soboru Nicejskiego(325 r.n.e) oddzielenie doktryny od herezji...

Historia doktryn - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

. W patrystyce rozró ni mo na dwa podokresy : - przygotowawczy do soboru nicejskiego ,który ustalił wi ce...

Wstęp do Pisma Świętego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 924

. Dotyczy to zwłaszcza epoki poprzedzającej Sobór Nicejski (325 r.). Pierwsze znane nam świadectwo nauczania...

Podstawy filozofii - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 2828
Wyświetleń: 18375

o apokatastazie - wszystkie duchy dostąpią kiedyś zbawienia, wszystko powróci do Boga. ■Sobór Nicejski 325r...

Patriarcha - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

. Zw³aszcza nale¿y tu wspomnieæ o I Soborze Nicejskim (325 r.). Metropolici, wed³ug kanonu 4 i 5...

Najważniejsze zagadnienia socjologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1078

WSTĘP DO SOCJOLOGII Socjologia jest jedną z gałęzi społecznych zbioru dyscyplin naukowych , które badają naturę ludzkiego zachowania i związków między ludzkich , oraz ich rezultaty . Podstawowymi założeniami jest myśl , że egzystencja ludzka jest egzystencją społeczną . Socjologia przedstawia , w...

Doktryny polityczno-prawne (wykłady)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 4494

apostołom, faktycznie arbiter wew.Kośc. Rościł sobie pr.do prowadzenia misji. Sobór nicejski (325...