Smoła - strona 24

Badanie procesu spalania

 • Energetyka Jądrowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1967

z rafinacji ropy naftowej, ale takŜe z innych źródeł, np. z przerobu smoły węglowej [20]. Oleje mineralne...

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

akumulatorowego pojazdu; Czynności zabronione • • • • • • • 4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły...

Rachunek kosztów - Metoda księgowa

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4438

., koksownia: K = 23.000 zł,  Wu (smoła, gaz) = 3.000 zł            =>      Kgł (koks)= 23.000 - 3.000 = 20.000...

Waclaw Berent Prochno

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2100

. Drażnił go tłum na ulicy, bo przez niego nie mógł szybko iść, tylko ruszać się jak mucha w smole...

Opracowanie zagadnień do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Banaszkiewicz
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

, zaolejone ziemie, smoły, żywice, zmyte oleje, kwaśne żywice, odpady petrochemiczne, osad asfaltowy...

Historia literatury - Imperium

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

tych ludzi jest przygnębiająca. Blisko Baku koszmarny pejzaż - ziemia zalana smołą, zasypana żużlem, stosy...

Zalesianie gruntów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

, które początkowo służyło do wypalania popiołów, pędzenia smoły i dziegciu, stawało się z czasem bazą rozwoju...

Gospodarka Energetyczna - omówienie

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marek Szczerbowski
 • Gospodarka i Systemy Energetyczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2142

• produkty procesów koksowania węgla (koks, półkoks, gaz koksowniczy, smoła, benzol, itp.) • produkty...