Skup interwencyjny - strona 2

Teoria rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Giża
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 6832

z rynku poprzez skup interwencyjny (ceny niektórych powodów rolnych) P max. - cena maksymalna, ustalana...

Wykład IV z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 714

przepływ towarów - jednolite ceny skupu interwencyjnego głównych produktów rolnych - jednolita zasada...

Integracja Europejska - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1197

również popyt na daną walutę. Przy spadku popyt spadał i dokonywano skupów interwencyjnych. Wprowadzono wspólną...

ROLNICTWO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Fabian Durlik
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

na ha na rok) POLITYKA ROLNA jest wielokierunkowa Wsparcie podatkami, kredytami, dopłatami, skupem...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, że za każdym razem kiedy ta cena spadnie dokonywany jest skup interwencyjny. System gwarancji średniej - nadal...

POLSKA w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 6706

. gdy ceny spadną poniżej określonego poziomu 22.Skup interwencyjny może być prowadzony na rynkach...

Polityka rolna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

organizacja rynku w oparciu o interwencję na rynku wewnętrznym i zewnętrzną ochronę. Obejmuje ona skup...