Skorupa ziemska - strona 3

Pojęcia geologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Pojęcia geologiczne Czynnik-może nim być np. magma znajdująca się w skorupie ziemskiej...

Proces metamorfizmu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Proces metamorfizmu Jest to proces zachodzący w głębi skorupy ziemskiej i polegający...

Stan termiczny ziemi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

słoneczne - ciepło docierające z głębi skorupy ziemskiej Skorupa ziemska jest bardzo złym przewodnikiem...

Procesy endogeniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 714

się na powierzchni skorupy ziemskiej w postaci: 1). TRZESIENIA ZIEMI: nagłe przemieszczenie pionowe i poziome...

Izostazja-wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

. Są one przejawem kompensacji izostatycznej. 1 Skorupa ziemska ma nierównomierną gęstość zarówno w poziomie...

Geologia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

W budowie Ziemi wyróżnia się 3 powłoki ( geosfery ): skorupa ziemska płaszcz Ziemi jądro Ziemi „Skorupa...

Litosfera - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

ziemska". Pod pojęciem litosfera należy rozumieć górną warstwę Ziemi obejmującą skorupę ziemską i warstwę...