Podział procesów geologicznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział procesów geologicznych - omówienie  - strona 1 Podział procesów geologicznych - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Podział procesów geologicznych:
1.Procesy wewnętrzne (endogeniczne) - wywołane czynnikami wewnętrznymi: a) magmatyzm, b) metamorfizm, c) plutonizm, d) wulkanizm, e) ruchy skorupy ziemskiej
2.Procesy zewnętrzne (egzogeniczne) - wywołane czynnikami zewnętrznymi: a) zespół procesów niszczących (denudacyjnych), do których należą: wietrzenie, wszelkiego rodzaju erozje i powierzchniowe ruchy masowe, b) transport rozdrobnionego materiału, c) akumulację, czyli gromadzenie materiału
Objaśnić pojęcia:
Czynnik-może nim być np. magma znajdująca się w skorupie ziemskiej i występujące w niej gazy, płynąca po powierzchni terenu woda, wiejący wiatr, lodowce, siła ciężkości i inne.
Proces geologiczny-są to naturalne przemiany w litosferze i na jej powierzchni.
Zjawisko geologiczne-wywołane są one przez procesy geologiczne, które zachodzą pod wpływem czynników geolog.
np. CZYNNIK PROCES ZJAWISKO
płynąca woda erozja dolina rzeczna
wiatr eoliczny wydma
wędrująca magma wulkanizm stożek wulkaniczny
Ruchy lądotwórcze (epejrogeniczne)
Są to powolne, pionowe ruchy kontynentów, lub ich części. Mogą one być wznoszące, lub obniżające (np. Skandynawia) wynurza się z prędkością od 3mm do 11mm na rok, a wybrzeża Holandii obniżają się o 1-2,6 mm rocznie.
Ruchy górotwórcze (orogeniczne)
Są to pionowe i poziome ruchy skorupy ziemskiej objawiające się na znacznym obszarze litosfery i powodujące tworzenie się nowych łańcuchów górskich. Najmłodsze ruchy górotwórcze zwane alpejskimi zachodziły głównie w trzeciorzędzie i wówczas powstały min. Karpaty, Himalaje, Andy, Kordyliery.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz