Przyczyny trzęsień ziemi - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny trzęsień ziemi - omówienie  - strona 1 Przyczyny trzęsień ziemi - omówienie  - strona 2 Przyczyny trzęsień ziemi - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Przyczyny trzęsień ziemi
Są to gwałtowne i krótkotrwałe drgania skorupy ziemskiej wywołane przesunięciami mas skalnych w litosferze. Mogą to być trzęsienia spowodowane działalnością tektoniczną, wulkaniczną, lub tzw. trzęsienia zapadowe.
-TRZĘSIENIA ZIEMI TEKTONICZNE-występują na obszarach młodych gór, na których nadal odbywają się niewielkie ruchy, a masy skalne mogą ulegać gwałtownym przemieszczeniom najczęściej wzdłuż istniejących spękań (uskoków). Kierunek przemieszczeń może być pionowy, lub poziomy. Ten rodzaj trzęsień jest najsilniejszy i najtragiczniejszy w skutkach.
-TRZĘSIENIA ZIEMI WULKANICZNE-towarzyszą wybuchom wulkanów i są związane z wędrówką magmy w skorupie ziemskiej. Mają one stosunkowo mały zasięg i są mniej grożne od tektonicznych.
-TRZĘSIENIA ZIEMI ZAPADOWE- powstają w wyniku zarywania się stropów jaskiń krasowych i wyrobisk górniczych. Mają one lokalny zasięg i niewielką intensywność drgań. Ogniska (hipocentrum) i epicentrum trzęsienai ziemi: ops lun rysunek
Ognisko (HIPOCENTRUM) - miejsce, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne (w postaci fal sprężystych i podłużnych) we wszystkich kierunkach. Może ono występować na różnych głębokościach od kilku do około 700 km.
Epicentrum-miejsce na powierzchni ziemi o najsilniejszych wstrząsach. Znajduje się bezpośrednio nad hipocentrum. Im dalej od epicentrum, tym siła wstrząsu jest mniejsza.
Proces metamorfizmu
Jest to proces zachodzący w głębi skorupy ziemskiej i polegający na przeobrażeniu skał pod wpływem oddziaływania na nie wysokich temperatur i ciśnienia. Przyczyną powstawania metamorfizmu są intruzje magnetyczne i ruchy skorupy ziemskiej.
-METAMORFIZM KONTAKTOWY (TERMICZNY) -skały ulegają przeobrażeniu pod wpływem wysokiej temperatury.
-METAMORFIZM DYNAMICZNY-wywołany głównie wzrostem ciśnienia. (duże ciśnienie, pod wpływem którego skały ulegają przeobrażeniu, jest wywołane ruchami skorupy ziemskiej).
-METAMORFIZM REGIONALNY (TERMODYNAMICZNY) -wywołany jednoczesnym działaniem ciśnienia i temperatury, które zależą przede wszystkim od głębokości. Wyróżniamy 3 strefy przeobrażeń:
1.strefa płytkowa (epizona) -sięga do głębokości 6-10 km, gdzie panuje stosunkowo niska temperatura wynosząca ok. 100-300 0 C i niezbyt wysokie ciśnienie jednokierunkowe w granicach 1600 - 2700*102 kPa.
2.strefa pośrednia (mezozona) -pod wpływem wysokiej temp.300-500O C następuje częściowe przekrystalizowanie skał, a pod wpływem dużego, jednokierunkowego ciśnienia (2700 -5400*10 2 kPa) powstają skały o teksturze łupkowej i gnejsowej.


(…)

… ciśnienia (2700 -5400*10 2 kPa) powstają skały o teksturze łupkowej i gnejsowej.
3.strefa głęboka (katazona) -temp. wzrasta do 800 C, ciśnienie kierunkowe zanika i pojawia się ciśnienie hydrostatyczne. Następuje całkowite przekrystalizowanie skał. W wyniku działania ciśnienia wielokierunkowego powstają tekstury nieuporządkowane. Metamorfizmowi podlegają skały magmowe i osadowe.
Do skał metamorficznych należą: a) gnejsy, b) łupki metamorficzne, c) marmury

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz