Skarbnik - strona 7

Wiedza o literaturze - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. inż. Janusz Wójcik
  • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2947

się historia literatury (kilka odmian), zmienia się pojęcie literatury (kiedyś: zbiór dzieł, skarbnik wartości...

Powiat

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

zarządu powoływanie sekretarza i skarbnika powiatu stanowienie o kierunkach działania zarządu...

Sprawozdanie z wykonania budżetu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Romuald Kalinowski
  • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Uprawnienia skarbnika gminy...

Słownik pojęć prawnych

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

wiążącego dla rady. Kontrasygnata - kontrasygnaty dokonuje skarbnik (główny księgowy budżetu) lub osoba...