Skarbnik - strona 6

Źródła prawa prac

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Herbert Maciaszczyk
 • Prawo urzędnicze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

związku tak stanowi; 2) powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy...

Finanse publiczne - test

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 5866

obrachunkowej c) skarbnik województwa d) żadne z powyższych 4. Zmniejszenie (rozdysponowanie) publicznych...

Wójt - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 840

- pracownik zatrudniany przez wójta - funkcje określa statut gminy Skarbnik gminy - jest powoływany...

Administracja w Anglii - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

przez Kanclerza Skarbnik i marszałek Sądy królewskie: Ławy Królewskiej i Spraw Pospolitych Rada Ścisła-skład...

Organy jednostek samorządu terytorialnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2541

wynagrodzenia wójta Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy (na wniosek wójta) Uchwalanie budżetu gminy...

Sejmik województwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika woj., który jest głównym księgowym budżetu woj...

Bizancjum od II połowy VI w. do 1453r.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

, zagranicznych i kanclerza państwa od X w. zwany wielkim logotorem minister skarbu, główny skarbnik wojskowy...

Państwa- miasta, polis

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1631

najwyższe (archont, skarbnik), II i III urzędy niższe, klasy I-III płaciły podatek i służyły w wojsku...