Państwa- miasta, polis

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwa- miasta, polis - strona 1 Państwa- miasta, polis - strona 2

Fragment notatki:

PAŃSTWA-MIASTA - POLIS § 1 - Polis grecka II. ORGANIZACJA POLIS polis - obejmowała miasto i okręg naokoło, definicja Arystotelesa: połączenie kilku wsi, była społecznym skupiskiem arystokracji, rzemieślników, kupców, rolników i miejscem produkcji i wymiany towarów, tworzącym jednostkę samodzielną polis spartańska - powstała w XI pne w dolinie rzeki Euratos (Lakonia); podstawy ustroju stworzył król Likurg w VIII pne, w VI pne skupiono wokół sparty zależne od niej polis (rezultat podbojów) i nazwano to symmachią spartańską , polis ateńska - powstała w VIII pne, półwysep attycki (2500 km 2 ), polis najliczniejsza (300 000 mieszkańców w V pne) kolonizacja grecka - trwała od połowy VIII do końca VI pne, polis były zmuszone do zakładania osad z dala od domu (kolonii) ze względów klimatycznych, konfliktów i kryzysów ekonomicznych - kolonie uczyniały ludność miejscową ludnością zależną, zanikały więzi polityczno-ustrojowe z metropolią, istniały więzi społeczno-gospodarczo-militarne
III. USTRÓJ SPOŁECZNY OBYWATELE: spartiaci - pełnoprawni obywatele Sparty, pełnia praw obywatelskich, równość co do praw i obowiązków wobec państwa, spartiata otrzymywał od państwa ziemię i niewolników, nie mógł odsprzedawać jej ani przekazać w testamencie (mógł rozdzielić pomiędzy synów) warunki bycia spartiatą - urodzenie w rodzinie spartiackiej, bycie mężczyzną, otrzymanie wychowania, pełnoletność (30 lat), zawarcie małżeństwa w 31 roku życia, służba wojskowa w wieku 20-60, od 7 roku życia wychowanie w obozie wojsk. Ateny - ustrój społecznmy: 30 rodów tworzonych przez 12 bractw (fratrie), tworzonych przez fyle (plemiona) w liczbie 4 podział na klasy - autor - Tezeusz VIII pne, szlachta (eupatridai) - posiadanie majątku ziemskiego, grupa nieliczna, organizacja rodowa, wykształcenie, monopol władzy i prowadzenie wojen, ucisk chłopów; chłopi (geomoroi) - trudna sytuacja, wyzysk przez szlachtę; rzemieślnicy (demiurgoi) reforma ekonomiczna Solona - po spisaniu prawa przez Drakona w 621, w latach 594-593, strząśnięcie długów (sejsachteja) - anulowanie długów zaciągniętych pod zastaw gruntów, zwrócenie ziemi utraconej wskutek jej niewykupienia, wykupienie na koszt państwa osób, które popadły w niewolę za długi i jej zniesionie reforma społeczna Solona - podział obywateli na 4 klasy: I klasa - dochód powyżej 500 miar, II - 300, III - 200, IV -

(…)

…, piastowanie urzędów po 30 roku życia
LUDNOŚĆ ZALEŻNA:
Sparta - podział na periojków - mieszkańcy obrzeż państwa, handlowali i uprawiali rzemiosło, wolni, bez praw politycznych, obowiązek służby wojskowej, prawo posiadania ziemi i swobodnego nią zarządzania; oraz na helotów - niewolników, pochodzili z terytoriów podbitych, brak praw politycznych i cywilnych, byli własnością państwa, dzierżawili ziemię, wolnośc odzyskiwali tylko decyzją państwa
krypteje - wyprawy karne podczas których zabijano część helotów i periojków (aby uniknąć ich buntu)
Ateny - podział na metojków - cudzoziemcy mieszkający na stałe w Attyce lub Atenach, handlowali i upr. rzemiosło, brak praw politycznych i cywilnych, brak prawa do nabywania nieruchomości, obowiązki: wciągnięcie na listę, posiadanie patrona, podatek; wyzwoleńców…
… długów (sejsachteja) - anulowanie długów zaciągniętych pod zastaw gruntów, zwrócenie ziemi utraconej wskutek jej niewykupienia, wykupienie na koszt państwa osób, które popadły w niewolę za długi i jej zniesionie
reforma społeczna Solona - podział obywateli na 4 klasy: I klasa - dochód powyżej 500 miar, II - >300, III - >200, IV - <200, klasa I mogła piastować urzędy najwyższe (archont, skarbnik), II…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz