Skała ilasta

Strefy metamorfizmu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

melanokratyczne skały ilaste piaskowce kwarcowe, skały krzemionkowe skały węglanowe EPI lepidoblastyczne...

Opisy skał

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1687

) 4. Stan przejściowy między skałami ilastymi a wapieniami 5. Wyżyna Śląsko- Krakowska, G...

Pompowanie wody

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

). Szczególnym przypadkiem odwodnienia gruntów lub skał ilastych jest ich osusze­nie. W wyniku osuszenia...

Struktura i tekstura - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1239

. Jaki jest wpływ kształtu i ułożenia ziaren na teksturę skał ziarnistych. Charakterystyczna tekstura skał ilastych...

Skały osadowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1484

skał; składniki allogeniczne: kwarc, skalenie, łyszczyki 2. Skały ilaste - wietrzenie fizyczne...

Skały metamorficzne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1148

lub kontaktowego. NIEKTÓRE SKAŁY METAMORFICZNE : fyllity - ze skał ilastych pod wpływem ciśnienia w płytkich...

Wietrzenie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

ROZPOUSZCZANIE v ZAMRÓZ (MROZOWE) v UWĘGLANIE v SKAŁ ILASTYCH (KARBONATYZACJA) v SOLNE WIETRZENIE BILOGICZNE...