Sieroctwo - strona 6

Metodologia badań

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

lub bardziej określonym zakresie stosowalności. Np. zjawisko „sieroctwo społeczne” jego zmienne to: opuszczenie...

UBÓSTWO- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3101

roku udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; potrzeby ochrony...

Geneza i rozwj pedagogiki społecznej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Irena Lepalczyk
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3584

nad sieroctwem, potrzebami socjalnymi robotników, zwalczaniem analfabetyzmu, lecz także wiele pisała...

Wychowanie i jego uwarunkowania

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2786

l. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej l. WYCHOWANIE I JEGO UWARUNKOWANIA Pojęcie wychowania nie jest jednoznaczne Określa bądź proces wychowawczy, bądź rezultat tego procesu W pierwszym przypadku wychowanie jest rozumiane jako system działań zmierzają­cych do określonych rezultatów wychowaw...

Żeromski Stefan - Ludzie bezdomni

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Iwona Buczak
  • Literatura współczesna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1141

w Górach Świętokrzyskich, wczesne sieroctwo, miłość do Kielc, wyjazd do Warszawy i tęsknotę za utraconym...