Siarczki - strona 15

Stopy żelaza z węglem-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Jan Ziółkowski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

, węglanów, wodorotlenków i siarczków, jako magnetyt (Fe3O4), hematyt (Fe2O3), syderyt (FeCO3,), limonit...

Kationy - omówienie

  • dr Andrzej Ostrowski
  • Chemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

na gor¹co R na gor¹co ? 6M HCl siarczki - roztwarzanie osadu - ? ? rozpuszczalny w gor¹cej wodzie, po och...

Oznaczanie fosforanów w wodzie

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr inż. Wojciech Konicki
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3234

jest on prawie nierozpuszczalny, nieco rozpuszcza się w eterze, łatwo - w trójchlorku fosforu, chlorku siarki i siarczku węgla...

Tyndalizacja, wady konserw

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Apartyzacja
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3605

tam jest). Obecność siarczków, które mogą pochodzić z samej konserwy lub z uszczelki wykonanej z kauczuku...