Oznaczanie fosforanów w wodzie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie fosforanów w wodzie - strona 1 Oznaczanie fosforanów w wodzie - strona 2 Oznaczanie fosforanów w wodzie - strona 3

Fragment notatki:


„ Oznaczanie fosforanów w wodzie ” SPRAWOZDANIE Wstęp Fosfor ( P , gr. phosphoros - "niosący światło") to pierwiastek chemiczny , niemetal . Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31 P. W wodzie i alkoholu jest on prawie nierozpuszczalny, nieco rozpuszcza się w eterze, łatwo - w trójchlorku fosforu, chlorku siarki i siarczku węgla. Z ostatniego z wymienionych rozpuszczalników fosfor wydziela się po odparowaniu w postaci kryształów układu regularnego o połysku diamentowym. Fosfor występuje w czterech odmianach alotropowych , jako: fosfor biały , fosfor czerwony , fosfor fioletowy oraz fosfor czarny . Fosfor znajdujący się w wodach naturalnych występuję na V stopniu utlenienia w postaci ortofosforanów PO 4 3- , polifosforanów oraz organicznych połączeń fosforowych. Polifosforany mogą mieć budowę łańcuchową lub pierścieniową.
Fosforany w wodach podziemnych płytkich pochodzą najczęściej z nawożonej gleby, a zawartość ich wynosi 0,01 - 0,2 mg PO 4 3- /dm 3 . W głębokich wodach podziemnych obecność fosforanów jest znikoma. Fosfor występuje w postaci związków organicznych i mineralnych: rozpuszczonych i nie rozpuszczonych. Sumą wszystkich postaci związków fosforu w wodzie jest fosfor ogólny. Do źródeł fosforu w wodach zaliczamy:
ścieki komunalne
ścieki przemysłowe
rolnicze ścieki hodowlane
nawozy fosforowe
Stosowane nawozy fosforowe nie są zagrożeniem, ze względu na małą ruchliwość związków fosforowych. Znaczne ilości fosforu wprowadza się do środowiska pod postacią preparatów zmiękczających wodę np. środki do prania. Fosfor ma także zastosowanie w gospodarce cieplnej gdzie jest używany jako inhibitor zapobiegający wytrącaniu się kamienia kotłowego. Fosforany są związkami biogennymi, można zauważyć sezonowość występowania tych związków. Latem gdy powstaje najwięcej organizmów wodnych które wchłaniają fosforany, następuje zanik fosforanów. W innych porach roku obumarłe mikroorganizmy opadając na dno ulegają rozkładowi, wzbogacają wodę w związki fosforanowe. Związki fosforu w ilościach występujących w wodach do picia nie są szkodliwe dla zdrowia. Jednak obecność fosforu wzmaga rozwój mikroorganizmów, co może być szkodliwe pod względem higieniczno- sanitarnym. Duże ilości fosforanów, ponad 14-15 mg/dm 3 , stają się szkodliwe dla zdrowia gdyż buforują kwasy soku żołądkowego. Dopuszczalna zawartość jonów PO 4 3- w 1 dm 3 wód powierzchniowych wynoszą w klasie I - 0,2 mg/dm 3 , w klasie II 0,5 mg/dm 3 i w klasie III 1,0 mg/dm 3 . Metody oznaczania fosforanów:

(…)

… oznaczania fosforanów:
Metoda z molibdenianem amonowym i chlorkiem cynawym polega na tworzeniu się w roztworze kwasu fosforomolibdenowego o żółtym zabarwieniu, który ulega redukcji pod wpływem chlorku cynawego, tworząc związek kompleksowy błękit molibdenowy o intensywnym niebieskim zabarwieniu. Metoda z molibdenianem amonowym i kwasem askorbinowym, jest podobna do wyżej wymienionej metody. Do redukcji kwasy fosformolibdenowego używa się roztworu kwasu askorbinowego
Metoda z kwasem wanadomolibdenowym, molibdenian amonowy tworzy z ortofosforanami w środowisku kwaśnym kwas fosforomolibdenowy, który z wanadem przekształca się w kas fosforowanadomolibdenianowy o żółtym zabarwieniu. Odczynniki i aparatura wykorzystana w oznaczeniu
Kwas wanadomolibdenowy
spektrofotometr do pomiaru ekstynkcji w zakresie widzialnym widma z kuwetami 10 mm Kolejność wykonanych czynności
Odmierzono 20 ml badanej próbki wody nr 1 do kolby miarowej o pojemności 50 ml. Równolegle przygotowano roztwór zerowy w drugiej kolbce o pojemności 50 ml dla wody destylowanej. Następnie dodano do obu kolbek po 2,5 ml kwasu wanadomolibdenowego; wymieszano i pozostawiono próbki na 15 minut. Po tym czasie uzupełniono próbki wodą redestylowaną do kreski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz