Siarczan amonu - strona 2

note /search

Bufory - zadania z odpowiedziami

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Chemia ogólna
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 6412

roztworu amoniaku z 30,0 cm3 0,2667 M roztworu siarczanu amonu (NH4)2SO4. Obliczyć pH otrzymanego roztworu...

Gleby - wykład

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

. Gdy proces jest prowadzony w reaktorach o wysokim napowietrzaniu (brak wiązania N2) - niskie steż siarczanu...

Rodzaje nawozówi, sem VI

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Analityka produktów nieżywnosciowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

RODZAJE NAWOZÓW Nawozy azotowe 1 amonowe A)Siarczan amonu (NH4)2SO4; N% 20, krystaliczne biało...

Przemysł azotowy-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Technologia chemiczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2268

azotowy - wytwarzanie nawozów azotowych Siarczan amonu (NH4)2SO4 Produkt uboczny przy oczyszczaniu gazu...

Zastosowanie amoniaku - referat

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1876

kaprolaktamu otrzymywany jest siarczan amonu jako produkt towarzyszący. Innym produktem na bazie amoniaku...