Zastosowanie amoniaku - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastosowanie amoniaku - referat - strona 1 Zastosowanie amoniaku - referat - strona 2 Zastosowanie amoniaku - referat - strona 3

Fragment notatki:

AMONIAK - ZASTOSOWANIA OPROCZ NAWOZOW ORAZ KATALIZATORY W PROCESIE PRODUKCYJNYM AMONIAKU
Produkcja amoniaku w świecie wynosi ok.125 mln t/r , z tego 85 % jest zużywane do nawożenia gleb bezpośrednio lub w postaci nawozów sztucznych. Z pozostałych 20 mln t/r część jest stosowana bezpośrednio jako czynnik chłodniczy oraz w produkcji papieru i w metalurgii , jak również w szeregu innych produkcji. Amoniak stosowany bezpośrednio jako nawóz zawiera 99,5 % NH , natomiast produkt stosowany w chłodnictwie zawiera 99,98 % NH a gatunek metalurgiczny 99,99 % NH . Włókna chemiczne Amoniak poprzez kwas azotowy jest stosowany do wytwarzania kwasu adypinowego , półproduktu do wyrobu nylonu i kaprolaktamu. W procesie kaprolaktamu otrzymywany jest siarczan amonu jako produkt towarzyszący. Innym produktem na bazie amoniaku jest akrylonitryl stosowany w produkcji włókien akrylowych , jak również tworzywa sztucznego ABS (akrylo-butulo-styrenu).
Materiały wybuchowe Amoniak jest zużywany do wytworzenia azotanu amonu w gatunku przemysłowym , stanowiącym materiał wybuchowy EGAN (explosive grade ammonium nitrate). EGAN jest stosowany przede wszystkim w górnictwie węgla kamiennego i rud metali , głównie miedzi. Zapotrzebowanie na EGAN w świecie wzrasta średnio o 150 tys. t/r co roku.
Tworzywa sztuczne i chemikalia Mocznik wytwarzany z amoniaku jest surowcem do produkcji melaminy i żywic formaldehydowych. Światowa produkcja żywic formaldehydowych osiąga 10 mln t/r. Amoniak jest również zużywany poprzez kwas azotowy do produkcji dwuizocyjanianu toluenu (TDI), stosowanego do produkcji poliuretanów oraz poprzez nitrobenzen i anilinę w produkcji MDI (metyloetylodwuizocyjanianu) do produkcji poliuretanów. Ogólne zapotrzebowanie na amoniak do produkcji chemikaliów zależy głównie od zapotrzebowania na poliuretany. Metalurgia
Amoniak jest stosowany bezpośrednio w procesie ciśnieniowym ługowania rudy niklu HPAL .Rudy niklu występują głównie w dwóch typach złóż: rud siarczkowych w złożach głębokich i w laterytach , szczególnie limonitach stanowiących mieszaninę rud niklu i uwodnionych tlenków żelaza , występujących w płytkich pokładach. W procesie HPAL koncentrat rudy niklu jest roztwarzany w kwasie siarkowym, strącany i suszony, tworząc mieszaninę siarczków niklu i żelaza, tzw.”kamień niklowy”. Nastepnie nikiel jest ługowany amoniakiem pod ciśnieniem. Proces HPAL przyczynił się głównie do znacznego rozwoju produkcji niklu w Australii.


(…)

… do 350 C pozostałości tlenków węgla przechodzą w metan przez zmianę kierunku przepływu strumienia reakcyjnego. Zawartość metanu w gazie syntezowym nie przeszkadza w procesie syntezy, działa on jednak jak gaz obojętny, zmniejszając ciśnienie cząstkowe azotu i wodoru.
*na podstawie miesięcznika ”Przemysł chemiczny w świecie” 2000r …
… nieszczelności są łatwo wykrywalne. Amoniak jest stosunkowo tani, nie koroduje i jest niewrażliwy na zanieczyszczenia. Jednakże jest łatwopalny i trujący. Przed 50 laty amoniak stanowił główny czynnik chłodniczy, jednak był stopniowo zastępowany chlorofluorowęglowodorami, które jednakże powodują niszczenie okołoziemskiej warstwy ozonowej i wywołują efekt cieplarniany. W 1994 roku na międzynarodowej konferencji w Montrealu postanowiono ograniczyć stosowanie związków CFC i HCFC. Amoniak nie powoduje uszkodzenia warstwy ozonowej, ani nie wywołuje efektu cieplarnianego. Jednak ze względów bezpieczeństwa, dąży się do ograniczenia stosowania amoniaku tylko do dużych przemysłowych urządzeń chłodniczych. W chłodnictwie pośrednim urządzenie amoniakalne chłodzi solankę, która krąży w układzie chłodniczym. W tym systemie…
… w Australii.
Amoniak jest również używany do wytwarzania cyjanków, stosowanych do ekstrakcji złota, głównie w Rumunii, gdzie w związku z tym wystąpiło silne zanieczyszczenie rzek. Chłodnictwo
Zużycie amoniaku w chłodnictwie wynosi ok. 2 mln t/r. Amoniak jako czynnik chłodniczy charakteryzuje się wysoką sprawnością energetyczną. Dzięki charakterystycznemu zapachowi już w małych stężeniach, wszelkie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz