Siły wytwórcze - strona 18

Mikroekonomia- wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

. trwała sprzeczność między rozwojem sił wytwórczych i stosunków społecznych. Stosunki społeczne...

Jan Szczepański Elementarne Pojęcia Socjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1610

Jan Szczepański Elementarne Pojęcia Socjologii Od autora Niniejsze wydanie jest przedrukiem rozszerzonego wydania, które ukazało się wiosną 1970 roku. Nakład rozszedł się tak szybko, że nie zdążyłem przygotować zapowiedzianego słowniczka pomocniczego terminów socjologicznych. Zostały w tym wydani...

Dzieciństwo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

. Ad.4 Wychowanie, jako zjawisko społeczne, zależne jest od rozwoju sił wytwórczych i układu stosunków...

Strategia rozwoju firmy - teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

po sobie etapy przemian; gospodarczy jest wywołany rozwojem sił wytwórczych i pociąga za sobą zmiany w stosunkach...

Przykładowy zestaw egzaminacyjny - ekonomika

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 763

dynamicznego rozwoju sił wytwórczych. Ale wysokie tempo wzrostu gospodarczego zagraża środowisku naturalnemu...

Strategia rozwoju firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

po sobie etapy przemian; gospodarczy jest wywołany rozwojem sił wytwórczych i pociąga za sobą zmiany w stosunkach...

Geneza powstania Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

, a tym samym konieczność jej odbudowy oraz modernizacji, rozpad systemu kolonialnego, postępujący rozwój sił...