Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Wykład - siły zbrojne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Polskiej poza granicami państwa Art. 2. W rozumieniu ustawy: 1) użycie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej...

Prawo o ustroju sądów wojskowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

w sprawach karnych w stosunku do osób nienależących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2...

Funkcje prezydenta RP

 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2807

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje...

Wykład - obowiązek obrony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

stoją Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Siłami Zbrojnymi”. 2. Siły Zbrojne...

Pojęcie planów reagowania.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1274

lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej   Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25ust. 3...

PINOP 12 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty...