Seminarium duchowne - strona 8

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1862

doktoranckich, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu 5) alumnom seminariów...

Powszechna historia prawa kanonicznego - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2205

POWSZECHNA HISTORIA PRAWA KANONICZNEGOHistoria prawa kanonicznego jako dyscyplina naukowa zaczęła się rozwijać dopiero w wieku XIX w. Duże zasługi w tym względzie ma E. Friedberg, który opracował i wydał Corpus Iuris Canonici (Lipsk 1897-1881). Obowiązek nauczania historii prawa kanonicznego na wy...

Rewolucja październikowa w roku 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1813

wszelkich obrządków łacińskich z Kościoła greckokatolickiego zrusyfikowano chełmskie seminarium duchowne...

Dochody i wydatki

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci i junioryści do ukończenia 25 roku życia. Osoby mające prawo...

Zabezpieczenie społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu 5)alumnom seminariów duchownych...

Giełda historii medycyny

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1904

miejskiego w Rynku Fabrycznym (obecnie budynek Seminarium Duchownego) 1884 - Otwarcie pierwszego szpitala...

Tezy na egzamin licencjacki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

Teza 1. Praworządność - pojęcie, gwarancje 1. Pojęcie praworządności Idea państwa praworządnego swymi korzeniami sięga starożytności greckiej. Już wybitny filozof Platon najpierw twierdził, że państwem powinni rządzić filozofowie; ale następnie zmienił poglądy, głosząc postulat, że państwem powinn...

Pytania do egzamin z logiki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Zamojski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3248

(Szwajcaria) i teologię w Rzymie. W wieku 24 lat wstąpił do seminarium duchownego, a rok później do zakonu...

Reformacja- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2198

. Nie istniały seminaria duchowne. Poziom intelektualny kleru byt bardzo niski. Biskupi nie wizytowali swoich...