Seminarium duchowne - strona 7

Staropolka - kolokwium

 • dr Jacek Kwosek
 • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w seminariach duchownych, a także w szkołach katolickich. Daty ważne dla reformacji: 1517 - wystąpienie Lutra...

Historia Nowożytna - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Ilona Błaszczyk
 • Historia nowożytna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2051

TRYDENCKIEGO (zatwierdzone przez Piusa IV - 1564 r.): nakazano tworzyć seminaria duchowne (pierwsze powstałe...

Zabezpieczenia Społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zabezpieczenia Społeczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2583

męskich i żeńskich, z wyjątkiem alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów...

Rewolucja październikowa w Rosji 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

seminarium duchownego musiał czekać na święcenia kapłańskie (10.08.1904) z powodu zbyt młodego wieku...

Bierzmowanie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

) i wyższego seminarium duchownego (kan. 242 § 2 KPK), dopuszczenia do święceo (kan. 1033 KPK), zawarcia...

Historia kosciola katolickiego - Reforma kościoła

Pobrań: 287
Wyświetleń: 2268

Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 CZASY NOWOŻYTNE 1517 - 1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. Chrześcijanie jednak ulegli wzmożonemu pesymizmowi, który rodził się z narast...