Sejm Ustawodawczy - strona 4

Królestwo Polskie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043

. Z chwilą zwołania Sejmu Ustawodawczego 10 II 1919 r. ustała moc dekretu z 22 XI 1918 r. Potwierdził to J...

Mała Konstytucja- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

Narodowych Wyniki referendum ludowego z 1946 roku Postanowienia : Władza ustawodawcza - Sejm Ustawodawczy...