Królestwo Polskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Królestwo Polskie - strona 1

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
Królestwo Polskie (Kongresówka = Sejm, Rada Stanu, Król)
Dnia 27 listopada 1815 r. car Aleksander I podpisał tekst konstytucji Królestwa Polskiego - oktrojowana . Królestwo Polskie zostało złączone wspólną polityką zagraniczną i osobą władcy z Rosją. Unia personalna . Kongresówka miała być odrębnym państwem, o własnym terytorium, sejmie, administracji centralnej i lokalnej, armii i zabezpieczonymi prawami języka polskiego. Faktycznie jednak suwerenność Królestwa byłą ograniczona .
Konstytucja oparta na karcie konstytucyjnej Ludwika XVIII z 1814 r.
Król : “ Osoba królewska jest święta i nietykalna”. Sankcja ustaw uchwalonych przez sejm.
Szerokie kompetencje ustawodawcze, wyłączna inicjatywa ustawodawcza .
Możliwość wydawania tzw. statutów organicznych , zmieniających konstytucję.
Pełnia władzy wykonawczej ( “Rząd jest w osobie króla”. )
Wypowiadanie wojny, pokoju.
Dowództwo nad armią.
Zarząd finansami.
Nominacje senatorów, sędziów, biskupów i innych.
Prawo łaski.
Nobilitacje.
Nieodpowiedzialny - kontrasygnata .
Namiestnik - jako, że król-car nie przebywał w Królestwie, powoływany był jako jego zastępca (pierwszy i ostatni J. Zajączek):
Postanowienia namiestnika były wydawane w Radzie Administracyjnej i kontrasygnowane przez jednego z jej ministrów.
Przedstawiał królowi nominacje na wakujące urzędy : arcybiskupa, biskupa, senatora, sędziego Trybunału Najwyższego, ministra, radcy stanu. Od 1818 r. car zrzekł się na rzecz namiestnika pełni władzy wykonawczej poza polityką zagraniczną, zwoływaniem sejmu i nominowaniem niektórych urzędników.
Sejm - składał się z króla, izby poselskiej i senatu.
Ustawodawstwo cywilne, karne i administracyjne.
Dokonywanie zmian w regulacjach prawnych określających takie instytucje jak sejm, Rada Stanu, komisje rządowe, sądownictwo.
Stanowienie o podatkach, systemie menniczym i budżecie.
Zaciąg do wojska.
Debatowanie nad wszystkimi przedmiotami wskazanymi przez panującego.
Dodatkowo senat był sądem właściwym dla przestępstw wyższych urzędników, dla zbrodni stanu i organem rozstrzygającym ważność wyborów.
Sesje co dwa lata, możliwość zwoływania sesji nadzwyczajnych. Od 1825 r. obrady tajne z mocy artykułu cara. Rada Stanu - złożona ze Zgromadzenia Ogólnego i Rady Administracyjnej . W skład ZO wchodzili: namiestnik, ministrowie, referandarze, radcy stanu. Obradami kierował król, lub namiestnik. ZO miało podobne kompetencje jak Rada Stanu Księstwa Warszawskiego.


(…)

…) o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa. Obowiązywała ona do czasu wyboru najwyższych władz RP 11 XII 1922 r.
Naczelnik Państwa:
reprezentował państwo
stał na czele władzy administracyjnej cywilnej i wojskowej
powoływał rząd na podstawie “porozumienia z sejmem”
odpowiedzialny, wraz z rządem, przed sejmem
każdy akt wymagał kontrasygnaty
pomimo małych kompetencji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz