Mała Konstytucja- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mała Konstytucja- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Mała Konstytucja 9 rozdziałów, mieszanka norm konstytucji marcowej i nowo wprowadzonych. Opierała podstawy ustrojowe na kilku aktach : Konstytucja z 1921 Manifest PKWN z 1944 Ustawodawstwo o Radach Narodowych Wyniki referendum ludowego z 1946 roku Postanowienia :
Władza ustawodawcza - Sejm Ustawodawczy Sesyjny tryb pracy (Prezydent zwołuje itd.) Organ ustrojodawczy Organ ustawodawczy Organ kontrolny w stosunku do Rządu (absolutorium, interpelacje, komisje sejmowe) i planów społeczno - gospodarczych Prawo do wydawania rezolucji do wykonania przez Rząd Ustalanie zasadniczych kierunków rozwoju państwa Funkcja kreacyjna - powoływanie nowych organów państwa Inicjatywa Ustawodawcza (grupa 10 posłów) (również Prezydent i Rada Państwa, Rząd wyłączność na budżet) Władza wykonawcza - Prezydent + Rada Państwa + Rząd Prezydent Nawiązania do konstytucji marcowej Przewodniczący Rady Państwa Rząd - prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy Kompetencje szeroko określone : Inicjatywa Kierownictwo nad administracją Zasadnicze decyzje w sprawie gospodarki Podwójna odpowiedzialność ministrów Rada Państwa : Skład : Prezydent Marszałek + Wicemarszałkowie Prezes Najwyższej Izby Kontroli Naczelny Dowódca WP (ale tylko na czas wojny)
Członkowie wybrani przez sejm (ale nie określono liczby członków i kadencji Rady Państwa) Kompetencje : Nadzór nad Radami Narodowymi Inicjatywa Ustawodawcza Wyrażanie zgody wobec ustawy budżetowej rozpatruje NIK zatwierdza dekrety z mocą ustawy Wprowadza stan wojenny i wyjątkowy Władza sądownicza - niezawisłe sądy Rządy parlamentarno-gabinetowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz