Sanacja - strona 11

Magnum Sal - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Wojciech Jan Preidl
 • Historia i tradycje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

. Przeprowadza pierwszą sanację gospodarki w żupach, tzw. restytucja czyli zamiana prawa własności na czynsz...

Promienica - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

obecność nacieków promieniczych w obrębie płuc i jamy brzusznej. Przeprowadzono sanację uzębienia. Kolejne...

Prawo Konstytucyjne skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Ryszard Myhan
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2065

Piłsudskiego sprawował rządy od 1926 - jednym z głównych nurtów programu nowo utworzonego przez sanację...

Organy państwa w okresie KRN

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1302

(co według komunistów wykluczało udział w niej przedstawicieli sanacji i SN). Oprócz komunistów z PPR zasiadali...

Współczesne systemy pedagogiczne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Halina Raczek
 • Współczesne systemy pedagogiczn
Pobrań: 924
Wyświetleń: 6965

roku , czyli do Przewrotu Majowego i przejęcia władzy przez Sanację i Józefa Piłsudskiego. Pedagogika wychowania państwowego...

Polskie ruchy masowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

przez sanację. W odpowiedzi na to jeszcze w 1926 powstała pozaparlamentarna opozycyjna organizacja - Obóz...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

międzynarodowymi. Akty normatywne o randze ustawy - czasami (w Polsce w latach sanacji) prezydent w przypadku...