Sacrum - strona 15

Odrodzenie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
  • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

kościoła, czego wyrazem było powołanie najwyższego trybunału inkwizycyjnego Sacrum Officium (1542 r. papież...

Państwo jako podmiot prawa narodów

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

); sekularyzacja idei imperialnej za Fryderyka Barossy (sacrum imperium); władza cesarska przestała być mieczem...

Wykład - wytwór życia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

człowieka do „sacrum”; istnieje powszechne przeświadczenie, że „sacrum” wywiera istotny wpływ na życie...

Cele, cechy i funkcje państwa

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

sacrum i negacja profanum Max Weber 3 idealne typy panowania legitymowanego: Panowanie tradycyjne Opiera...