Słowianie - strona 14

Wykład - pieniądz barter

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Przybyła
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

, siekierki żelazne , sól u Słowian . Drugą formą pieniądza był pieniądz papierowy . Pieniądz jest to rodzaj...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1225

narodowościowych Słowakow • Jugosławii-nacjonalizm Chorwatow i Słowian, śmierć Tito, potrzeba deetnityzacji...

Nacjonalizm - klasyfikacja, rodzaje, nurty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1953

Ameryki Środkowej i Południowej, panslawizm- idee zjednoczenia politycznego Słowian w federacji narodów...

Rozwój neoplatonizmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

szacują, że koniec działalności neoplatoników w Atenach wiązać się może dopiero z inwazją Słowian w 580...

Rozbicie dzielnicowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1344

podbili plemiona Słowian Połabskich i utworzyli na tym obszarze Marchię Brandenburską i Meklemburgię...

Europa pod rządami Hitlera

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1736

do oczyszczenia Europy z Żydów, Cyganów i Słowian i przekształcenia jej w kontynent zdominowany przez rasę...

Polska polityka zagraniczna- wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

, ponieważ Polacy pokazują że Słowianie mogą być częścią zachodu. Drugi element ambiwalencji to jest szacunek...

Pieniądz- opracowanie - Barter

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

w Chinach; muszle, sól, perły w Afryce; skóry, siekierki żelazne, sól u Słowian . Inną formą był - pieniądz...