Słowiańszczyzna

Antropologia - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Antropologia społeczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2114

to moralna cywilizacja, ~chłopomania (Młoda Polska), ~Europa Środkowo-Wschodnia: mit słowiańszczyzny. Europa...

Ulicówka i urbanizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

na całym obszarze Słowiańszczyzny. Niwa - pole o jednolitym, co do długości, kierunku i szerokości układzie...

Wierzenia Słowian

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099

, któremu wcale nie stawiano posągów. We wschodniej Słowiańszczyźnie czczono Swaroga i Peruna, pokrewnego...

Doktryny- zagadnienie uniwersalizm papieski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

i Słowiańszczyzny; argumenty były podobne jak w przypadku papalizmu, król namiestnikiem Boga, władza cesarska...

Cesarstwo Ottonów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1771

Germania, Słowiańszczyzna. Władza zwierzchnia, tak w sprawach duchownych jak i świeckich, nale ałaby...

Orientalizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1596

, która traktowana jest jako coś gorszego, zacofanego pod każdym względem. Janion „Niesamowita słowiańszczyzna...

Elementy etnografii Słowian - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Adrian Mianecki
 • Elementy etnografii Słowian
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5880

czy był jeden panteon dla wszystkich regionów Słowiańszczyzny, czy kilka różnych 2. historyczny pesymistyczny...