Sąd ziemski - strona 7

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Sławomir Maszewski
  • Historia Polski
Pobrań: 259
Wyświetleń: 819

szlacheckich sejmiki elekcyjne wybierały kandydatów na sędziów i podsędków sądów ziemskich, a od 1578 sejmi­ki...

Skrypt - Bardach

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 3094
Wyświetleń: 4298

- na województwa z wojewodą na czele i na ziemie (bez wojewody), obie te jednostki miały sąd ziemski i sejmik...

Monarchia patrymonialna - wykłady

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2023

, Województwa i ziemie były traktowane równo. Każde województwo i każda ziemia miała SEJMIK i SĄD ZIEMSKI...

Monarchia stanowa

Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596

. Przejęły one orzecznictwo w II instancji nad stanem szlacheckim. Rozpatrywał apelacje sądów ziemskich...