Sąd ziemski - strona 7

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Sławomir Maszewski
  • Historia Polski
Pobrań: 224
Wyświetleń: 714

szlacheckich sejmiki elekcyjne wybierały kandydatów na sędziów i podsędków sądów ziemskich, a od 1578 sejmi­ki...

Skrypt - Bardach

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 2681

- na województwa z wojewodą na czele i na ziemie (bez wojewody), obie te jednostki miały sąd ziemski i sejmik...

Monarchia patrymonialna - wykłady

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1855

, Województwa i ziemie były traktowane równo. Każde województwo i każda ziemia miała SEJMIK i SĄD ZIEMSKI...

Monarchia stanowa

Pobrań: 140
Wyświetleń: 1582

. Przejęły one orzecznictwo w II instancji nad stanem szlacheckim. Rozpatrywał apelacje sądów ziemskich...