Sąd polubowny

Właściwości sądu polubownego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

mogą odstąpić, albo uchybiono określonym przez strony zasadom postępowania przed sądem polubownym, strona...

Sąd polubowny - kompetencje.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

SĄD POLUBOWNY jeżeli przepis szczególny ustawy nie stanowi inaczej to strony są władne określić...

Wyłanianie składu sądu polubownego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Wykład nr 4 24.10.2012 Wyłanianie składu sądu polubownego dowolność stron w wyłanianiu...

Zapis na sąd polubowny.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY umowa o charakterze materialnym, przedprocesowa, jest zarzutem procesowym...

Postępowanie pozasądowe

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2632

powszechnymi należy zaliczyć: postępowanie przed sądami polubownymi - wprawdzie unormowane w przepisach KPC...