Sąd polubowny

note /search

Właściwości sądu polubownego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

mogą odstąpić, albo uchybiono określonym przez strony zasadom postępowania przed sądem polubownym, strona...

Sąd polubowny - kompetencje.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

SĄD POLUBOWNY jeżeli przepis szczególny ustawy nie stanowi inaczej to strony są władne określić...

Zapis na sąd polubowny.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY umowa o charakterze materialnym, przedprocesowa, jest zarzutem procesowym...

Postępowanie pozasądowe

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2653

powszechnymi należy zaliczyć: postępowanie przed sądami polubownymi - wprawdzie unormowane w przepisach KPC...