Wyłanianie składu sądu polubownego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyłanianie składu sądu polubownego - strona 1 Wyłanianie składu sądu polubownego - strona 2 Wyłanianie składu sądu polubownego - strona 3

Fragment notatki:


Wykład nr 4 24.10.2012
Wyłanianie składu sądu polubownego
dowolność stron w wyłanianiu - od jednego do kilku (nie ma maksymalnej liczby, ale nie jest ich zbyt wielu - koszta, przewlekłość itd.) → najczęściej 3
skład może być parzysty i nieparzysty, nawet 1osobowy
jeżeli strony nie postanowią w zapisie inaczej → 1160 par 2 - określający, że skład będzie 3 osobowy;
oczywiście obowiązuje regulamin stałego sądu polubownego w chwili zapisu na sąd; dlatego sąd może mieć większy bądź mniejszy skład
Bezskuteczność zapisu częściowa / jako całości
1169 par 2 - postanowienia zapisu albo dalszej umowy dodatkowej przyznającej jednej ze stron więcej uprawnień w powołani sądu polubownego są bezskuteczne
zawsze wybierany jest przewodniczący (ma szczególne uprawnienia i obowiązki)
Arbiter
osoba fizyczna
zdolność do czynności prawnych (wg prawa swojego kraju)
nie ma znaczenia obywatelstwo osoby będącej arbitrem
strony mogą postanowić o dalszych wymogach, jakie muszą spełniać arbitrzy, w szczególności mogą zawrzeć postanowienia co do kwalifikacji arbitra
nie może być sędzia państwowy za wyjątkiem sędziego w stanie spoczynku;
wskazane jest, by przewodniczącym był prawnik - praktyk
przepisy kpc w tym zakresie nie obowiązują, ale musi być to jakiś sensowny odpowiednik tego postępowania - pewne ramowe elementy postępowania, dlatego potrzebny jest ów prawnik praktyk
Powołanie arbitra
strony mogą ustalić sposób powoływania arbitra, a przede wszystkim mogą już w samym zapisie ustalić skład orzekający
mogą upoważnić osobę trzecią do nominowania tych arbitrów (owa osoba może być także osobą prawną!)
mogą sami wymyślić procedurę wyboru arbitra; w praktyce nie są jakieś skomplikowane te procedury - jedna strona jedną, druga drugą, oni arbitra przewodniczącego i tyle
jeśli strony nie skorzystają z tej opcji to
1171 par 2
nieparzysta liczba arbitrów (wtedy każda ze stron powołuje równą liczbę arbitrów, a następnie ci arbitrzy powołują arbitra przewodniczącego)
jeżeli strona nie powoła arbitra/arbitrów w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania drugiej strony aby to uczyniła lub jeżeli arbitrzy powołani przez strony nie powołali arbitra przewodniczącego w terminie miesiąca od powołania tych arbitrów to wówczas owych brakujących arbitrów powołuje sąd powszechny na wniosek którejkolwiek ze stron
arbiter jedyny (wspólnie powołany przez strony)
jeżeli strony tego zgodnie nie dokonają, to w terminie miesiąca od dnia, w którym jedna ze stron zwróciła się o wspólne powołania arbitra, a strony tego nie uczyniły, arbitra powołuje sąd powszechny na wniosek którejkolwiek ze stron


(…)

… nie jest to umowa zlecenie (umowa starannego działania - nie jest istotny efekt finalny - musi być wynagrodzenie nie wynikające z rezultatu; może być też kasa za efekt dodatkowo) ani umowa o dzieło (umowa rezultatu - ma osiągnąć określony cel - wygrodzenie za skutek) → ta umowa jest bardziej zbliżona do umowy o dzieło; arbitrzy mają rozstrzygnąć ten spór, czyli dążą do efektu
arbiter zastępczy - 1171 par 3…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz