Sąd penitencjarny

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

zawieszeniu. Sąd penitencjarny przed nałożeniem obowiązków próby powinien wysłuchać skazanego, a w wypadku...

Zabiegi lecznicze i nie lecznicze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

, zgodę wyraża sąd penitencjarny, a gdy zagrożenie życia - decyduje lekarz. Błąd w sztuce lekarskiej...

Kara pozbawienia wolności

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

wykonywania kary może orzec tylko sąd penitencjarny, z zastrzeżeniem, że w wypadku ucieczki skazanego...

Prawo karne wykonawcze

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. zw.dr hab. Stefan Lelental
 • Prawo karne wykonawcze
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5355

sędziego skazanemu i organom określonym w § 1 przysługuje skarga do sądu penitencjarnego, w którego okręgu...

Kodeks karny wykonawczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

zastrzeżonych w niniejszym kodeksie dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjarny...

Uczestnicy procesu i ich kategorie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

orzeczenie podlegające wykonaniu, — sąd penitencjarny - są, w którym jest sąd okręgowy, udziela on przerwy...

Wykładnia językowa - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

przysługuje nie tyko oskarżonemu, ale i pokrzywdzonemu (reguła konstytucyjna)? KKW: sąd penitencjarny...

Podstawy prawne resocjalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1302

Organy wykonawcze: Sąd I instancji - skazujący człowieka na karę Sąd penitencjarny - nadzór...