Prawo karne wykonawcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 6048
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne wykonawcze - strona 1 Prawo karne wykonawcze - strona 2 Prawo karne wykonawcze - strona 3

Fragment notatki:

Zawierają one następujące zagadnienia: pojęcie prawa karnego wykonawczego, cel wykonywania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary, nadzór penitencjarny.

Prawo karne wykonawcze Pojęcie prawa karnego wykonawczego
Dziedzina samodzielna dyscyplina szeroko rozumianego prawa karnego, której przedmiotem są przepisy prawa dotyczące wykonywania orzeczeń w postępowaniu karnym, postępowaniu w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Wykonywanie wszystkich środków reakcji prawnokarnej na przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe. Art. 1- oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. Zakres przedmiotowy jest bardzo szeroki. Nauka o karze- odstąpić od tego pojęcia. Na początku w.XIX kary były ułożone od najsurowszej do najlżejszej. Jedyne źródło prawa karnego materialnego- ustawa.
Prawo postępowania karnego- również rozporządzenie
Prawo karne wykonawcze- dużo przepisów niższej rangi, część rozporządzeń jest niezgodne z Konstytucją.
Rozporządzenie wydać może tylko: RM, prezes RM i ministrowie na podstawie upoważnienia ustawowego. Zasada rozdzielenia wł. ustawodawczej od wykonawczej. Ustawa wymaga uregulowania w tym upoważnieniu wytycznych oraz materii (zakres) rozporządzenia.
Godność ludzka to nie kategoria normatywna, przysługuje każdemu, wynika z konstytucji.
18 października 2011 roku- uchwała w sprawie zadośćuczynienia za odbywanie kary pozbawienia wolności w celi poniżej 3 m.kw.
Cel wykonywania kary pozbawienia wolności
art. 76 par. 1
Art. 76. § 1. Do zakresu działania komisji penitencjarnej należy:1) kierowanie skazanego do właściwego zakładu karnego, jeżeli nie określił tego sąd w wyroku,2) kierowanie skazanego do określonego systemu odbywania kary, jeżeli nie określił tego sąd w wyroku,3) ustalanie indywidualnych programów oddziaływań na skazanego i dokonywanie ocen ich wykonywania,4) dokonywanie ocen okresowych postępów skazanego w resocjalizacji,5) kwalifikowanie skazanych do nauczania w szkołach i na kursach,6) kwalifikowanie skazanych, o których mowa w art. 84 § 2, do zakładów karnych dla młodocianych oraz skazanych, o których mowa w art. 96 § 3, do odbywania kary w oddziałach terapeutycznych,7) kwalifikowanie skazanego, o którym mowa w art. 88 § 4, jako wymagającego osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu, oraz wymienionego w art. 88 § 3, jako wymagającego osadzenia w tym zakładzie w wyznaczonym oddziale lub celi oraz dokonywanie, co najmniej raz na 3 miesiące, weryfikacji tych decyzji,8) weryfikowanie indywidualnych programów oddziaływania albo indywidualnych programów terapeutycznych, a także kierowanie i wycofywanie skazanych z oddziałów terapeutycznych,9) wyrażanie opinii w sprawach przyznania skazanemu przepustki, o której mowa w art. 91 pkt 7 lub art. 92 pkt 9, oraz nagrody, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, wówczas gdy są one udzielane:

(…)

… można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych kary; warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku.
§ 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.
Należy rozróżnić postawę stosowania…
… lub uchyleniu orzeka sąd penitencjarny; art. 7 § 5 stosuje się odpowiednio. § 3. W wypadku określonym w § 2 decyzję komisji penitencjarnej może także uchylić dyrektor okręgowy Służby Więziennej albo Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
- poprawa moralna- nie daje rady
-poprawa jurydyczna- wykształcenie potrzeby przestrzegania przepisów karnych, postawa konformistyczna
wykonywanie kary pozbawienia wolności…
… i w tym wymiarze względy mają zarówno pojęcie prewencji ogólnej, warunkowe zwolnienie oparte jest wyłącznie na zasadach prewencji indywidualnej Pod koniec lat 70 XX w. byłą sformułowana teoria do której odwołują się przeciwnicy tej koncepcji co głosi pan prof. Należy stosować zasadę ciągłości w stosowaniu i wykonywaniu kary pozbawienia wolności (było to w kodeksie z 1965 r. był dodatek „chyba, że względy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz