Kara pozbawienia wolności - Ustawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kara pozbawienia wolności - Ustawa - strona 1 Kara pozbawienia wolności - Ustawa - strona 2

Fragment notatki:

. KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI Art. 37. Kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 pkt 3 trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach. Art. 38. § 1. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, w wypadku alternatywnego zagrożenia karami wymienionymi w art. 32 pkt 1-3 obniżenie albo obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar. § 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 540 stawek dziennych grzywny, 18 miesięcy ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności. § 3. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności nie może przekroczyć 15 lat pozbawienia wolności. może być orzeczona od 1 miesiąca do 15 lat. Zasada prymatu kar wolnościowych - zagrożenie karą nie przekraczającą 5 lat . Pozbawienie wolności jako środek ostateczny dla spraw o drobne i średnie przestępstwa, dla zbrodni i ciężkich występków kara pozostaje nadal podstawowym i niezbędnym środkiem reakcji prawnokarnej. Resocjalizacyjno - zapobiegawczy cel wykonania kary poprzez środki w postaci : pracy skazanych, kształcenia, zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe, stosowanie środków terapeutycznych i podtrzymywanie kontaktów skazanych z rodziną i światem zewnętrznym. Akcent na indywidualizację oddziaływania na skazanych. Wymierza się ją w miesiącach i latach. Wykonuje się ją w zakładach karnych o zróżnicowanych warunkach jej wykonania. Według art. 69 kkw zakłady karne dzielą się na zakłady karne dla młodocianych art. 115 §10, zakłady dla odbywających karę po raz pierwszy, zakłady dla recydywistów penitencjarnych Wyróżniamy: 1. recydywę ustawową - regulowana w przepisach prawnych 2. recydywę penitencjarną - gdy ta sama osoba, co najmniej po raz drugi zostaje pozbawiona wolności 3. recydywę kryminologiczną - następuje z chwilą popełnienia, co najmniej drugiego przestępstwa uzależnione od tego czy był karany Także zakłady dla odbywających karę aresztu wojskowego. Wszystkie wymienione zakłady mogą być organizowane jako: 1) zakłady karne typu zamkniętego 2) zakłady karne typu półotwartego 3) zakłady karne typu otwartego. O zakładzie i systemie odbywania decyduje komisja penitencjarna. Karę pozbawienia wolności wykonuje się w następujących warunkach: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz