Sąd opiekuńczy - strona 4

Kurator Sądowy- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1799

sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10. Sąd opiekuńczy może zarządzić...

Władza rodzicielska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

jest zgoda sądu opiekuńczego -czynności te przede wszystkim dotyczą rozporządzania majątkiem dziecka, np...

Przysposobienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1505

: wyrażenie woli przysposobienia - przysposobienie następuje w drodze orzeczenia sądu opiekuńczego na żądanie...

Strony stosunku pracy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 476

sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może taki stosunek...

Elementy prawa rodzinnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

, wtedy sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej. Trzy przyczyny: trwała przeszkoda...

Prawomocność orzeczeń - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

do czynienia z ograniczeniem prawomocności materialnej w szczególności kiedy sąd opiekuńczy może zmieniać...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

pomieszczenie dla dłużnika wskazuje: A. komornik sądowy, B. sąd opiekuńczy, C. gmina albo wierzyciel. 74...

Środki karne - omówienie wybranych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

małoletnich bardziej kompetentny jest sąd opiekuńczy i jemu należy pozostawić orzecznictwo w sprawach...