Sąd gospodarczy - strona 2

Postępowania pozasądowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

PAG spełniały nowoutworzone sądy gospodarcze (od 1. 10. 1989) w alternatywnym rozstrzyganiu sporów...

Prawo handlowe-test 18

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1078

się posiadaniem takich kwalifikacji. Art.19usdg Rejestr przedsiębiorców w ramach KRS prowadzą: Organy gminy, Sądy...

Zastaw i hipoteka - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

do rozporządzania przedmiotem zastawu, a wierzycielem oraz wpis do rejestru zastawów. Rejestry prowadzą sądy...

Testy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Sowinski
 • Prawo bankowe
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2716

decyzji zarządu do właściwego sądu gospodarczego (ma 14 dni wniesienia sprzeciwu wobec uchwały walnego...

Rola i znaczenie KRS-u

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2688

jest prawdziwa. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją...

Układ jako rodzaj ugody.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

przez sądy rejonowe, oczywiście sądy gospodarcze i to w składzie 3 sędziów zawodowych. Po zakończeniu...